Kalibracja i Wzorcowanie spektrofotometru

 

 

- Kalibracja użytkownika a kalibracja producenta

- Czy urządzenie po zakupie jest skalibrowane?

- Czy potrzebuję certyfikat kalibracji - świadectwo wzorcowania?

- Skąd wiem, że moje urządzenie pokazuje prawidłowo odczyt barwy?

- Jak długo ważny jest wzorzec bieli?

 

Wszystkie urządzenia mierzące barwę zostały zaprojektowane w oparciu o normy kolorymetryczne opisujące sposób pomiaru barwy. Ale skąd wiemy, że podany przez nasze urządzenie odczyt jest poprawny. W tej kwestii może spotkać nas wiele niespodzianek i rozczarowań.

 

Kalibracja użytkownika a kalibracja producenta

 

Nowi użytkownicy spektrofotometrów i kolorymetrów często zadają pytanie w jaki sposób odbywa się kalibracja sprzętu i czy urządzenie jest skalibrowane przed dostawą. Należy tutaj rozróżnić dwa pojęcia:

- Kalibracja Producenta

- Kalibracja Użytkownika

Kalibracja Producenta, w dużym skrócie polega na zaprogramowaniu w pamięci urządzenia danych wzorców kolorymetrycznych służących do odczytu wartości barwnych. Firma 3Color kalibruje swoje urządzenia w oparciu o zestaw 24 wzorców barwnych BCRA które dzielą się na Wzorce Kalibracyjne ( 12 wzorców ) oraz Wzorce Kontrolne ( 12 Wzorców ). Podczas kalibracji, oprogramowanie serwisowe zapisuje w pamięci urządzenia dane uzyskane w trakcie kalibracji a zestaw diagnostyczny sprawdza poprawność kalibracji.

 

Kalibracja Użytkownika polega na codziennej kalibracji urządzenia poprzez odczyt wzorca bieli oraz odczyt wzorca czerni ( wzorcowanie zera ) i ewentualnym sprawdzeniu poprawności odczytu danych dla wzorca bieli ( opcjonalnie również dla płytki zielonej w serii 9000neo oraz 9001 neo )

 

 

neo calibration

 

Zdj.1 Płytka kalibracji bieli i zielona płytka weryfikujaca do spektrofotometru 9000neo

 

 

 

Czy urządzenie po zakupie jest skalibrowane?

 

Tak, wszystkie urządzenia dostarczane przez firmę 3Color są skalibrowane i gotowe do użytkowania. Klient razem z urządzeniem otrzymuje zestaw do samodzielnej kalibracji użytkownika – wzorzec bieli wraz z przypisanymi do niej danymi kalibracyjnymi, oraz puszkę kalibracji zera ( opcjonalnie kalibracja może być wykonana w powietrze np. dla kolorymetrów ).

 

 

calibration data

 

Zdj.2 Dane kalibracyjne płytki białej

 

 

Czy potrzebuję certyfikat kalibracji - świadectwo wzorcowania?

 

Każde urządzenie opuszczające naszą firmę jest sprawdzane pod kątem prawidłowej kalibracji. W przypadku gdy klient potrzebuje uzyskać Świadectwo Wzorcowania dodatkowo wykonywana jest procedura Wzorcowania oraz wydawany jest dokument o nazwie Świadectwo Wzorcowania/Certyfikat Kalibracji który potwierdza spójność pomiarową instrumentu z międzynarodowymi wzorcami barwnymi. Procedura jest wykonywana w oparciu o normę ISO 17025.

 

Skąd wiem, że moje urządzenie pokazuje prawidłowo odczyt barwy?

 

Nie istnieje międzynarodowa baza wzorców wszystkich barw. Jest to technicznie niemożliwe do zrealizowania. Dlatego większość producentów opiera swój system wzorcowania na przestrzeni CIE Lab skalibrowanej do certyfikowanego wzorca bieli. System 3Color opiera się na certyfikowanym zgodnie z normą ISO 17025 wzorcu bieli dostarczonym przez Główny Urząd Miar. Do tego samego wzorca jest skalibrowany wzorzec bieli dostarczony razem z urządzeniem. Dlatego nasze urządzenia odpowiadają najwyższym standardom, jeśli chodzi o zachowanie spójności pomiarowej do międzynarodowych standardów kolorymetrycznych.

 

Jak długo ważny jest wzorzec bieli?

 

Dostarczony z urządzeniem wzorzec bieli jak i cały instrument ulega stopniowemu starzeniu. Płytka bieli pod wpływam promieni UV oraz środowiska ulega stopniowo rozkalibrowaniu. Firma 3Color zaleca przynajmniej raz w roku wykonać przegląd techniczny oraz sprawdzenie i ewentualną korektę danych kalibracyjnych. Przegląd techniczny polega na sprawdzeniu wszystkich elementów urządzenia oraz wykonaniu korekty danych kalibracyjnych z użyciem 24 płytek serwisowych oraz dedykowanego oprogramowania serwisowego. Po dokonaniu wzorcowania wydawany jest dokument potwierdzający prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, tzw. Świadectwo Wzorcowania.

 

 

 

bcra tiles

 

Zdj.3 Zestaw 24 płytek serwisowych BCRA

 

calibration set

 

Zdj.4 Oprogramowanie serwisowe do wgrywania danych kalibracyjnych

 

 

 

Aby zlecić przegląd i wzorcowanie zgłoś swój instrument poprzez formularze RMA lub zapytaj nasze biuro o możliwy termin i sposób wykonania serwisu

 

 

 

Autor: Jarosław Urbański 3Color® Europe

 

Data publikacji: 01/02/2024