SFXc dla znaków drogowych

Dookólne oświetlenie zapobiega błędom pomiarowym spowodowanym nieregularnym odbiciem światła na foliach odblaskowych lub powierzchniach chropowatych. Zastosowane rozwiązanie sprawia, że próbka jest zawsze równomiernie oświetlona.

 

Spektrofotometr SFXc zawiera opatentowany moduł optyczny pozwalający na najwyższą wśród urządzeń przenośnych dokładność i powtarzalność pomiaru.

 

Spektrofotometr SFXc jest zgodny ze wszystkimi standardami pomiaru kolorów CIE, ISO, ASTM, DIN i osiąga wiodący międzynarodowy poziom. Urządzenie spełnia normy: PN-EN 12899-1:2010 oraz PN-EN 1436:2018-02.

 

Duży kolorowy wyświetlacz LCD ułatwia obsługę i pomaga w zarządzaniu danymi pomiarowymi bez dodatkowych urządzeń PC lub aplikacji.

 

Do spektrofotometru 3Color® SFXc dołączone jest oprogramowanie Color QC dla poziomych i pionowych znaków drogowych. Program został stworzony z myślą o producentach oznakowania oraz jednostkach zarządzających i kontrolujących spełnianie zakresów barwnych.

 

• Szybkie i łatwe tworzenie własnej biblioteki zakresów tolerancji dla chromatyczności x,y oraz współczynnika luminancji β.

• Szybka ocena zgodności lub przekroczenia zakresów tolerancji zarówno dla współrzędnych x,y jak i β.

• Proste tworzenie wielokątowych zakresów chromatyczności dla kolorów wzorcowych.

• Graficzne przedstawienie zakresów tolerancji na wykresie x,y oraz osi luminancji β.

• Możliwość generowania raportów do pliku PDF lub wydruku.

 

 

Specyfikacja

 

Formularz wyceny - prosty

 

Katalog PDF